Tag: Zenith El Primero Chronomaster 1969 Tour Auto Edition 03.2044.4061/01.C746 Steel – Leather Bracelet